ساختمان مطالعات استراتژیک تشخیص مصلحت نظام
سیستم کنترل هوشمند جامع ساختمان ( BMS )
برندهای استفاده شده
SAUTER
SIMENS
SCHNIDER
ABB
ZENNIO
درصد پروژه: 60